Weer inloopmiddag op donderdag 21 oktober

Eindelijk is het weer zover. De 1,5 meter en de mondkapjes zijn vervallen dus kunnen we weer in vrijheid bij elkaar komen.

Daarom hebben we direct de eerstvolgende bijeenkomst vastgesteld en wel op donderdag 21 oktober aanstaande vanaf 14.30 uur in het kerkhuis.

We denken dat na zo lange tijd er voldoende praatstof is om de tijd te vullen. Wel hopen we dat iedere bezoeker twee maal de inenting heeft ontvangen.

Dus iedereen hartelijk welkom op 21 oktober en wanneer u nog nooit bent geweest, van harte welkom.

Jan Hagen.
0316-223357

Bijwonen kerkdienst

Naar aanleiding van de versoepelingen en adviezen van de landelijke PKN heeft de kerkenraad besloten de volgende maatregelen te nemen:

  • We geven elkaar de ruimte.
  • Koffiedrinken na de dienst mag weer.
  • Vanaf november vieren we weer het Heilig Avondmaal.

Zomerprogramma

Deze zomer staan de volgende activiteiten op het programma:

  • Fietstocht met onderweg pannenkoeken, op zondag 27 juni, voor jong en oud. Vertrek vanaf de kerk om ongeveer 11.15 uur (na de kerkdienst). Terugkomst bij de kerk tegen half 2. Opgeven bij Anneke Dienske, scriba.
  • Bezoek-carrousel: omdat het koffiedrinken na de dienst nu nog niet mogelijk is, maar wel gemist wordt: Na de 4 kerkdiensten in juli kunt u bij iemand van onze gemeente op de koffie of zelf iemand van onze gemeente ontvangen. Na de kerkdienst verzamelen in de koffiezaal en elkaar uitnodigen om thuis wat te drinken.
  • Ontbijt voorafgaande aan de dienst van 15 augustus. Na de kerkdienst een thema-wandeling. Het ontbijt is om 8.30 uur. De wandeling, die start om ongeveer 11.15 uur, is een rondwandeling van ongeveer een uur die start en eindigt bij onze kerk. Opgeven zowel voor ontbijt als wandeling bij ds. Rosemarie van der Hucht. Eventuele dieetwensen kunt u doorgeven.

Dinsdag 23 febr.

Engelen

In Marcus 1:12-15 lezen we over Jezus in de woestijn. De 40 dagen daar zijn als een test. Hij leeft ver afgezonderd van de mensen tussen de wilde dieren. Een gevaarlijke plaats, zou je zeggen. Maar engelen zorgen voor Hem.

Dat doet denken aan Psalm 91: ´Hij vertrouwt je toe aan Zijn engelen, die over je waken, waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen.´  Ik lees daarin een belofte: Als je het erop waagt om in geloof op weg te gaan, zullen goede machten van God, engelen, je dragen. Dan vind je ook in de woestijn van het leven oases. In deze Corona-tijd kan het leven voelen als een woestijn, je raakt uitgeput en afgemat. Maar de belofte van God geeft hoop. Ook in de woestijn van ons leven waakt Hij over ons.

Maandag 22 febr.

De zeven werken van barmhartigheid (Matt.25:35-36)

Ze zijn misschien wat in het vergeethoekje terecht gekomen, maar wie een willekeurig museum met schilderkunst door de eeuwen heen inloopt, komt ze geheid tegen: een afbeelding van de zeven werken van barmhartigheid. Door de eeuwen heen zijn ze een bron van inspiratie geweest voor veel schilders, die daarmee tegelijk een belangrijke vraag en opdracht op het doek brachten: hoe geven we invulling aan de opdracht van de Heer om je broeder of zuster lief te hebben? Je zou kunnen zeggen: daar begint het mee, met lief te hebben. Of zoals Johannes het zegt: ´Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.´ Om dat concreet te maken heeft de kerk door de eeuwen heen gekeken naar de zeven werken van barmhartigheid, als een richtlijn om dat liefhebben concreet te maken. De tekst waar deze werken van afgeleid zijn komt uit Matt.25, waar Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat wie dit voor iemand heeft gedaan naar wie verder niemand omkijkt, dat voor Hem heeft gedaan. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn. Niet voor de geslaagde en gearriveerde burger die zijn weg in het leven zelf wel vindt. Maar wel voor diegenen die er zonder hulp van een ander niet komen. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is.

(40dagentijdmagazine KIA)