Contact

Op deze pagina vindt u de adressen, email en telefoonnummers

ROUTEBESCHRIJVING:

Het adres van ons kerkgebouw is: Torenstraat 10, Didam

BELANGRIJKE ADRESSEN:

INTERNEThttps://www.pkn-didam.nlinfo@pkn-didam.nl
Op-, aanmerkingen etc. over de website aan: webmaster@pkn-didam.nl
PREDIKANTmw. ds. R. van der Huchtdominee@pkn-didam.nl
KERKGEBOUWTorenstraat 10beheer: G. Blom, beheerder@pkn-didam.nl
POSTADRESPostbus 82
6940 BB Didam
KERKENRAADvoorzitter:J. Boelee, johanboelee@hotmail.nl
 scriba:vacature, scriba@pkn-didam.nl

TAAKGROEPEN

Eredienstvoorzitter:J. de Jongh, eredienst@pkn-didam.nl
 cantor:mw. G. Boelee, gboelee@hotmail.com
 organist:R. Zandbergen, rolf.zandbergen@planet.nl
 kinderkerk:mw. D.G.C. Wenting, kinderkerk@pkn-didam.nl
Pastoraatpredikantmw. ds. R. van der Hucht, dominee@pkn-didam.nl
 ouderling pastoraat:Arrie van der Vliet, pastoraat@pkn-didam.nl
Diaconaatvoorzitter:J. Wes
 secretaris:mw. N. Biemond, diaconie@pkn-didam.nl
 rekeningnummer:NL55 RABO 0111 1037 38
 kerkinactie.didamvacature
Financien &
Beheer
voorzitter:mw. mr. Jet de Lange,  kerkrentmeesters@pkn-didam.nl
 rekeningnummer:NL41 RABO 0111 1014 68
 ledenadministratie:A. Folmer, ledenadministratie@pkn-didam.nl
Oecumene mw. D. Ros-Mullink, oecumene@pkn-didam.nl
Publiciteitredactie “Samen”D.J. Schep
 kopij per e-mail:publiciteit@pkn-didam.nl
 rekeningnummer:NL41 RABO 0111 1014 68, tnv Protestantse gemeente te Didam onder vermelding van SAMEN
Gebruik Kerkruimtes: G. Blom, beheerder@pkn-didam.nl</a

WAT TE DOEN BIJ

GeboorteGeboortekaartje sturen naar de ledenadministratie en de scriba.
TrouwvieringDe trouwviering t.g.v. huwelijk of huwelijksjubileum wordt aangevraagd via de scriba.
VerhuizingVerhuisbericht sturen naar de ledenadministratie.
ZiekteBij ziekte of ziekenhuisopname de scriba en/of de pastoraal medewerker van uw sectie inlichten. De opname wordt door het ziekenhuis niet altijd doorgegeven aan onze gemeente.
OverlijdenZo spoedig mogelijk contact opnemen met de scriba.
Bij afwezigheid neemt u contact op met één van de kerkenraadsleden. (zie hierboven).