College van Kerkrentmeesters

Algemeen
De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden (van niet-diaconale aard) toe aan het College van Kerkrentmeesters.

Het college van kerkrentmeesters
Het college bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters (die daarmee tevens deel uitmaken van de kerkenraad) en kerkrentmeesters.

Samenstelling
(juni 2022)
Ouderling-kerkrentmeesters:
Jet de Lange (voorzitter)
Selma de Jongh en Marijn de Kroon

Kerkrentmeesters:

Taken

  • het opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente in overleg met de kerkenraad en het college van diakenen
  • het zorg dragen voor de geldwerving
  • het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente
  • het behartigen van de financiële belangen en beheren van de (onroerende en roerende) goederen
  • het bijhouden van de ledenregistratie, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek
  • het beheren van de archieven van de gemeente
  • het beheren van de verzekeringspolissen.

Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging
De voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters vertegenwoordigen de gemeente in vermogensrechtelijke aangelegenheden.

Rekeningnummer
NL41 RABO 0111 1014 68

Contact
Algemeen: kerkrentmeesters@pkn-didam.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@pkn-didam.nl
Beheer en verhuur: beheerder@pkn-didam.nl