Pastoraat – De zorgende gemeente

We willen trachten zorgvuldig naar elkaar om te zien en voor elkaar betrouwbaar te zijn om Christus’ wil. Dit omzien naar elkaar (pastoraat) is een taak voor alle gemeenteleden, daarin gestimuleerd door de leden van de taakgroep pastoraat.
Contacten tussen de leden van deze taakgroep en gemeenteleden kunnen bestaan uit gewoon huisbezoek, groothuisbezoek, wijkontmoetingsavonden, bezoek bij bijzondere gelegenheden, bezoek bij ziekte, pastoraat rond doop en huwelijk en crisispastoraat.

De taakgroep pastoraat bestaat uit de predikant, de ouderling-pastoraat en pastorale medewerkers.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de predikant, de ouderling pastoraat of met één van de pastorale medewerkers.

Om het pastorale werk goed te kunnen organiseren, is de gemeente ingedeeld in 8 secties.
Aan elke sectie is een pastoraal medewerker toegewezen. Hij of zij verzorgt namens de kerk de contacten met de gemeenteleden in de betreffende sectie.

Leden taakgroep pastoraat:

predikant
Rosemarie v.d. Hucht, dominee@pkn-didam.nl

ouderling-pastoraat
Arrie van der Vliet, Heeghstraat 62d, tel. 227994

pastorale medewerkers
sectie 1: Nel Blom,  Zonnebloemstraat 6, tel. 228655

sectie 2: Janny v.d. Berg, Goudsbloemstraat 9,  tel. 228006

sectie 3: Hanny Koenhen, Heeghstraat 50, tel. 227308

sectie 4: Ineke Eysink, Piushof 20, tel. 526922

sectie 5: Lies Beyer, Van Rouwenoortweg 11, tel. 223929

sectie 6: Lies Beyer, Van Rouwenoortweg 11, tel. 223929

sectie 7: Riet Kooij, Dijksestraat 2, tel. 223380

sectie 8: Vacant

(Alle telefoonnummers in 0316-gebied)

Hieronder staat de indeling van de secties per straatnaam. Type de eerste letter(s) van Uw straatnaam (zonder voorvoegsel als ‘de’ of ‘het’). Het laatste nummer achter de straatnaam is de sectie.