Publiciteit

| Taakgroepen | Eredienst | Vorming en toerusting | Oecumene | Jeugd en Jongeren | Publiciteit |

Goede publiciteit is van groot belang voor de gemeente. Zo kunnen leden van de gemeente en anderen op de hoogte gebracht worden van de verschillende activiteiten.
Voor de “public relations” worden diverse mogelijkheden gebruikt.

De website www.pkn-didam.nl

De huidige website is medio 2010 geheel vernieuwd. Artikelen kunnen nu op ieder moment geplaatst worden, en er kan direct worden aangegeven op welke datum en op welke plaats op de site een artikel verschijnt.
U vindt als vast onderdeel de agenda met komende kerkdiensten, kerkelijke activiteiten, het dagelijkse bijbelleesrooster van het NBG en de dagelijkse lezing uit Taizé.
In artikelvorm vindt U aankondigingen van activiteiten en bijzondere kerkdiensten.
Bijzondere collectes worden aangekondigd en er wordt informatie gegeven over speciale projecten.
Activiteiten in de omgeving die voor ons interessant kunnen zijn, worden gemeld.
Speciale groepen zoals de cantorij, het gospelkoor en Kerk in Actie hebben een apart “hoekje” op de site.
De “webmasters” zijn Arrie van der Vliet en Wim Kooijman.
Email: webmaster@pkn-didam.nl

Kerkblad ‘Samen’

Het kerkblad ‘Samen’ wil een handreiking zijn om leden van de Protestantse Gemeente te Didam gratis te voorzien van allerlei informatie betreffende het reilen en zeilen van onze gemeente.
De redactie draagt zorg voor de inhoudelijke en technische uitvoering onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
‘Samen’ verschijnt ca. eens per zes weken. Als u geen lid bent van onze kerkelijke gemeente en u stelt prijs op toezending van het kerkblad, kunt u contact opnemen met de redactie. 
Email: publiciteit@pkn-didam.nl

Montferland Journaal
In dit huis-aan-huisblad is een pagina gereserveerd voor kerkelijk nieuws. Daarin vindt men, naast vermelding van de kerkdiensten, ook andere actuele informatie.

Kerkleven
In Oost-Gelderland verschijnt tweewekelijks dit regionale kerkblad. Daarin worden van onze gemeente tenminste de kerkdiensten en de agenda van kerkelijke activiteiten vermeld.

Kerkbrief
Voor elke kerkdienst wordt zomogelijk een ‘kerkbrief’ gemaakt. Naast een uitgewerkte orde van dienst vindt men daarop ook de agenda van kerkelijke activiteiten en andere mededelingen.