Taakgroepen

| Taakgroepen | Eredienst | Vorming en toerusting | Oecumene | Jeugd en Jongeren | Publiciteit |

Een Christelijke gemeente heeft een opdracht gekregen van onze Heer. Om die opdracht zo goed mogelijk te vervullen is organisatie nodig.Wij hebben als gemeente de verschillende taken opgedeeld in taakgroepen.

Elk van deze taakgroepen richt zich op een specifieke taak. Samen vormen wij een gemeente van de Heer.

Klik op de naam van een van de taakgroepen uit de lijst om de beschrijving te lezen.