Liturgieboekjes

De liturgie wordt aangepast aan de tijd van het kerkelijk jaar; voor iedere periode is een liturgieboekje gemaakt.

In de boekjes vindt U de vaste onderdelen, gebeden, antwoorden en tussenzangen. Tot en met het credo volgen alle diensten dezelfde liturgie. Daarna geldt voor avondmaalsdiensten een iets afwijkende liturgie die U achterin de boekjes vindt. 

Naast een liturgieboekje heeft U als kerkganger ook nog het liedboek nodig (wij gebruiken het Nieuwe Liedboek, uitgave 2013). Voor gasten liggen er achter in de kerk een aantal exemplaren klaar.

Deze boekjes worden bij de ingang van de kerk uitgedeeld door de commissie van ontvangst. Kerkgangers worden verzocht deze boekjes na afloop van de dienst weer terug te leggen.

In deze lijst vindt U deze boekjes in elektronische vorm:

  • Adventstijd (begint op zijn vroegst op 27 november, eindigt op 24 december)
  • Epifaniëntijd (begint op de zondag na Kerst, eindigt op de zondag vóór Aswoensdag)
  • Veertigdagentijd (begint op Aswoensdag, eindigt op Palmzondag)
  • Paastijd (begint op de zondag na Pasen, eindigt op de zondag vóór Pinksteren)
  • Zomertijd (begint op de zondag na Pinksteren (Trinitatis) en eindigt uiterlijk op 17 september)
  • Herfsttijd (begint op zijn vroegst op 18 september en duurt tot de laatste zondag voor de Advent; altijd 10 zondagen)

Voor Kerst, Pasen(Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paasnacht en – morgen) en Pinksteren worden altijd eigen liturgieboekjes gemaakt.

Ook maken wij gebruik van een verzameling liederen speciaal voor kinderen