Onze Vader, die in de hemel zijt…

Stem: Onze Vader, die in de hemel zijt…………

God: Ja!

Stem: Sst! Ik ben aan het bidden!

God: Ja, je hebt mij toch aangeroepen?

Stem: Ik u aangeroepen?

Maar …. Dan bent u dus God?

Eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat u echt iets zou terugzeggen!

God: Nou, ik luister. Wat wil je me zeggen?

Stem: Uw naam worde geheiligd.

God: Meen je dat echt?

Stem: Wat moet ik echt menen?

God: Of je mijn naam echt wilt heiligen? Weet je wel wat je bidt?

Stem: Eh, het betekent ………..

Nee, ik weet eigenlijk niet wat het betekent.

God: Het betekent dat je mij eren wilt, dat ik het allerbelangrijkste voor je ben,

en dat mijn naam waardevol voor je is.

Stem: O, betekent het dat. Dat heb ik nooit geweten.

God: Wil je me nog meer zeggen?

Stem: Ja! Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

God: Doe jij daar ook wel wat voor?

Stem: Dat uw wil geschiedt? Natuurlijk!

Ik ga toch vaak naar de kerk. Dat wilt u toch!

En ik doe ook altijd wat in de collecte. Ja, soms wel twee keer.

En zelfs de zendingsbus krijgt nog wel eens wat van me.

En ik bid bij het eten.

God: Ja, maar ik vraag meer van je!

Ik wil dat jij je met en door anderen gelukkig kunt voelen,

dat je leert denken vanuit de anderen en voor de anderen,

dat mensen in hun nood geholpen worden,

dat mensen mijn boodschap te horen krijgen.

Denk je daar bijvoorbeeld wel eens aan?

Ik wil dat zieken genezen, hongerigen gevoed,

treurenden getroost, misdadigers opgevangen en

onderdrukten bevrijd worden.

Kan ik daarvoor op je rekenen?

Stem: Ja, hoor eens, waarom houdt u dat nou uitgerekend mij voor?

Er zijn toch zoveel mensen die in de kerk zitten te huichelen;

die een inkomen hebben ver boven Jan Modaal,

maar die niet eens hun kerkelijke bijdrage betalen,

laat staan diep in hun beurs tasten voor mensen in nood!

God: Sorry hoor! Ik dacht dat je er werkelijk voor bad dat mijn

Koninkrijk komt en mijn wil geschiedt.

Als jij er om bidt, moet jij er ook aan werken en niet eerst

naar anderen wijzen. Pas wanneer je hetzelfde wilt als ik,

kun je mijn vertegenwoordiger zijn.

Stem: Ja, nu u het zo zegt …………..

God: Het hangt mede van jouw mentaliteit af, of ze elders in

de wereld ook hun dagelijks brood kunnen ontvangen.

Je bidt niet alleen voor jezelf, maar voor alle mensen.

Stem: En vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

God: En Henk?

Stem: Henk? Nou begint ú ook alweer over hem.

Moet ik nu weer aan hem denken? Hij zet me altijd openlijk

voor schut. Hij doet altijd net of ie alles beter weet en alles

beter kan. Ik word al woedend voor ik aan hem denk.

En hij doet het er gewoon om! Die vent heeft …………

God: Ik weet ‘t! Ik weet ‘t! Maar je gebed dan?

Stem: Ja, zó bedoelde ik het in ieder geval niet!

God: Nou, je bent in ieder geval eerlijk. Vind je het plezierig om maar

met dat gevoel te blijven rondlopen?

Stem: Nee, natuurlijk niet. Ik word er gewoon ziek van.

God: Ja, luister eens: vergeef Henk, en ik vergeef jou.

Ik weet het, het is wel moeilijk om als eerste over de brug

te komen. Misschien verlies je wel een stuk van je image voor

je gevoel. Misschien vind je het wel vernederend als je

je zo de minste voelt. Maar je zult merken dat dat het waard is.

Stem: Ik weet niet of ik dat wel kan opbrengen.

God: Ik help je erbij.

Stem: En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

God: Ik wil niet liever! Maar vermijd dan alsjeblieft situaties

waarin je verzocht wordt.

Stem: Hoe bedoelt u dat?

God: Je weet heel goed dat het vaak gebeurt, dat je dingen doet,

die je niet voor jezelf kunt verantwoorden!

Stem: Dit is het moeilijkste gebed dat ik ooit gebeden heb.

Het heeft inderdaad alles te maken met mijn dagelijks leven ……….

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,

tot in eeuwigheid.

God: Amen!

Vrij naar: “Joy for people”.

Dit is een download bij het artikel ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’ in JOP COACH magazine, nr. 5 2010.