Overdenking: Oekraïne

 

God zal rechtspreken tussen machtige volken. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers. Geen volk zal een ander volk meer aanvallen. Ze zullen de oorlog niet meer leren. (Micha 4:3)

 

De reacties op de oorlog en verwoesting in Oekraine zijn wereldwijd vol afschuw. De roep om de oorlog te stoppen klinkt zelfs in Rusland. Kerken wereldwijd roepen ook op tot vrede. Nu kun je je afvragen: wie trekt zich daar iets van aan? Toch is het belangrijk dat we niet stil blijven. We kunnen denken: wat kunnen we helemaal beginnen? We kunnen overvallen worden door een gevoel van machteloosheid. Maar daar heeft niemand iets aan, ook wijzelf niet. Het is belangrijk, dat we blijven spreken voor de mensen, die niet kunnen spreken, die moeten vluchten voor geweld. Voor veel jonge mensen in Oekraïne is Tiktok een manier om verslag te doen van de oorlog, om een inkijkje te geven in hun leven in de schuilkelders. Zij zwijgen niet. Verslaggevers van de internationale pers zijn nog steeds in Oekraïne en Kiev. Ook zij zwijgen niet. Elie Wiesel zei: ´God kiest altijd de kant van de verdrukten. God kiest partij. Wij moeten ook partij kiezen. Neutraliteit helpt de agressor, nooit het slachtoffer. Als we stil blijven helpt dat de agressor, niet de slachtoffers.´

De bijbelse profeet Micha geeft hoop in een donkere periode: ´Er komt een tijd dat God recht zal spreken tussen volken. Dan zullen zij hun wapens omsmeden tot landbouwwerktuigen. Niemand zal de oorlog nog leren.´ Laten we dat visioen voor ogen houden en als kerk blijven oproepen tot wereldvrede. Laten we geen vrede hebben met de oorlog, maar handelen vanuit de hoop, dat de vrede het zal winnen van haat, donker, verwoesting. Zoals na een lange winter struiken weer uitlopen en de forsythia en de tulpenboom weer gaan bloeien, zo zal na een lange en ijskoude winter ook in Oekraïne de vrede als een lente weer aanbreken.

Ds.Rosemarie van der Hucht