Traplopen

320px Trap in het bos uit het beekdal van De Oorsprong Beek 20536998 RCE

De Bijbel kan voor mensen een bron van levenswijsheid zijn. Een bron waar je elke dag uit mag putten om richting te vinden voor je leven. Een bron gebouwd op de pijlers geloof, hoop en liefde.

Vandaag zet ik de schijnwerper op het woord ‘geloof’.
Geloof is geen wetenschap. Het is een overtuiging vanuit vertrouwen. En vertrouwen is, volgens dominee Martin Luther King, ‘het zetten van de eerste stap zonder dat je de hele trap overziet’. Hij zette de eerste stap op de trap van geweldloos verzet tegen rassendiscriminatie in de Verenigde Staten in de jaren 1950 en 1960.

We weten dat hij het einde van die trap niet heeft bereikt. Het heeft hem zijn leven gekost en rassendiscriminatie is nog steeds wereldwijd aan de orde van de dag. Maar toch is die eerste stap gezet en het heeft een hoopvolle beweging in gang gezet.

Wanneer je leeft in een situatie waarin je nog veraf bent van je ideaalbeeld, dan is vertrouwen/geloof hebben in de toekomst een noodzakelijkheid om te blijven werken aan verandering. Dat kan behoorlijk wat van een mens vragen. De trap van verandering lopen de meesten van ons daarom ook liever niet alleen. We beseffen dat we een ander nodig hebben om de juiste focus te houden. Die ander kan een concreet persoon zijn, maar ook het besef dat je deel uitmaakt van een groter geheel. Dat er een inspiratiebron is die het menszijn overstijgt. In de kerk spreken we dan over ‘geloof in God’. Je vertrouwt je toe aan die Ander, in het geloof dat deze jouw ruggesteun wil zijn bij het beklimmen van de trap waar je op dat moment voor staat.

Meinie Visser, kerkelijk werker